fbpx

Fundaţia Post Privatizare lanseaza studiul cu tema „Situaţia curenta a întreprinderilor mici și mijlocii din România” ediţia 2012

Bucuresti, 7 iunie – Fundaţia Post-Privatizare (FPP) anunţă finalizarea studiului cu tema “Situaţia curentă a întreprinderilor mici şi mijlocii din România, ediţia 2012”, continuând astfel demersul, inițiat anul trecut, prin publicarea „Raportului anual privind sectorul IMM din România”.
Studiul realizat de FPP oferă factorilor interesaţi din sectorul public şi cel privat, o colecție de date statistice şi analize succinte ale principalilor indicatori demografici şi economici ce caracterizează întreprinderile mici şi mijlocii, care pot constitui instrumente utile în procesul de evaluare şi de fundamentare a politicilor şi programelor de sprijin financiar pentru IMM-uri.

Analizele statistice se axează pe IMM-urile active în sectoarele non-financiare: agricultură, industrie şi energie, construcţii, comerţ şi servicii. Au fost incluse în analiză firmele din domeniul agriculturii, chiar dacă, în mod obişnuit, acestea nu sunt prezente în statisticile structurale ale întreprinderii de la Institutul Naţional de Statistica (INS) sau Eurostat. În viziunea FPP, dezvoltarea inițiativei antreprenoriale în mediul rural, reflectată în dinamica pozitivă şi potenţialul economic crescut al firmelor mici din sectoarele agricultură, silvicultura si pescuit este relevantă pentru mediul de afaceri din Romania.

Concluziile succinte prezentate în fiecare capitol vin să sublinieze principalele caracteristici în evoluţia sectorului IMM din România, sub aspectul demografic, al performanţelor economice şi al locurilor de muncă, cu evidenţierea contribuţiei lor regionale şi a poziţionării în raport cu indicatorii IMM-urilor din Uniunea Europeană.

Reprezentând 99% din firmele active şi contribuind cu un procent de 66% la numărul total de angajaţi, IMM-urile din România se situează la nivelul mediei din UE la acesti doi indicatori, fiind însă deficitare în ceea ce priveşte ponderea lor la formarea valorii adaugate din economie.
Cele mai multe IMM-uri îşi desfăşoară activitatea în sfera serviciilor, procentajul acestora în totalul activităţilor economice fiind 39,5% în România, faţă de o medie de 44,2% la nivelul UE.

In anul 2011 numărul înmatriculărilor de noi firme la ONRC a crescut cu 9% faţă de anul precedent, cele mai multe startup-uri fiind înregistrate în comerţ (28,4%), în alte servicii (23,9%) şi în agricultură (15,6%).

Rolul important al IMM-urilor active în economie este susţinut de valorile cifrei de afaceri, prezentate în studiu, împreună cu repartiţiile pe clase de mărime şi pe sectoare de activitate. IMM-urile contribuie cu un procent de 40% la cifra de afaceri totală din industria românească, ponderea lor în raport cu întreprinderile mari fiind menţinută chiar şi în perioada de recesiune economică. IMM-urile sunt un factor de competitivitate industrială fiind principalul furnizor în industria alimentară, industria de prelucrare a lemnului, industria produselor din cauciuc şi mase plastice, industria hârtiei şi tipografică sau industria construcţiilor metalice. Se remarcă de asemenea, IMM-urile din agricultură care s-au evidenţiat cu un ritm constant de creştere a cifrei de afaceri şi o pondere majoră de 72,5% faţă de întreprinderile mari.

Prin realizarea acestei lucrari, Fundatia Post-Privatizare contribuie in mod activ la promovarea antreprenoriatului, susţinând, prin activităţile ei, dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv şi durabil în România. In acest sens, FPP iniţiază în mod constant o serie de colaborări inter-instituţionale, care vizează atât o mai bună informare a întreprinzătorilor asupra resurselor disponibile pentru afaceri, cât şi coagularea eforturilor de susţinere a sectorului IMM, pornind de la cunoaşterea stării curente a acestuia.

Elaborarea studiului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul instituţiilor partenere, a căror contribuţie a fost esenţială pentru asigurarea datelor statistice actualizate: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM.

Analiza intitulată “Situaţia curentă a întreprinderilor mici şi mijlocii din România”- ediţia 2012, este disponibilă în secţiunea Publicaţii de pe site-ul FPP, dar și pe portalul dedicat IMM-urilor din România, www.esimplu.ro .

Despre Fundaţia Post-Privatizare
Fundaţia Post-Privatizare (FPP) este cea mai importantă fundaţie pentru antreprenoriat din România. Creată în 1996 de Comisia Europeană, FPP este o instituţie privată care promovează educaţia antreprenorială şi susţine iniţiativele destinate dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri românesc – cu accent pe întreprinderile mici şi mijlocii şi startup-uri – prin intermediul programelor sale de dezvoltare antreprenorială, îmbunătăţire a mediului de afaceri şi promovare a responsabilităţii sociale a întreprinderilor.