Finalizarea programului de nivel I „Agent de securitate“ seria 3 prin proiectul „WORK I T “

Rata promovabilității – 100 %

Prin participarea la acest program de formare profesională, cei 14 cursanți au învățat de la experții proiectului: să gestioneze resursele materiale din dotarea postului; să întocmească și să completeze documente specifice, să rezolve în timp util incidentele de securitate; să asigure la timp informarea privind ordinea de securitate în obiectivul pe care îl au în pază. In urma examenului final, din 30 iunie 2015, toți cursanții au fost declarați promovați.

Prin intermediul proiectului „WORK I.T.!”, participanții la programele de formare profesională beneficiază de servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare, precum și de servicii de asistență și consiliere pentru inițierea unei afaceri.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 750 de persoane din mediul rural, din regiunile Centru (județele Alba, Sibiu și Mureș) și Vest (județele Hunedoara și Caraș-Severin). Din numărul total, 675 vor primi certificate A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări), documente recunoscute atât pe piața internă a muncii, cât și în statele Uniunii Europene.
Proiectul este implementat de către XEROM SERVICE S.R.L. în parteneriat cu S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L. și S.C. GAMI CLEAN S.R.L. Alba Iulia. Este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă“.

Pentru mai multe informații:

XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia
Telefon: 0258 806 026; fax: 0258 834 173
Persoană de contact:
Lucian Oprean, Manager proiect