„Diversitate cu suflet”

COMUNICAT DE PRESĂ

Timişoara, 29 Martie 2012

„Diversitate cu suflet”
Asociația Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, CISPER Vest Timișoara, organizează în luna martie la centrul CISPER Vest Timișoara, Strada Nicolae Titulescu Nr. 19, următoarele activități :
08.03.2012 – Ziua Internațională a Femeii
23.03.2012 – Photovoice – Lansare concurs de fotografie realizată de către copii/tinerii romi
Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România.
Scopul desfășurări activităților este acela de a marca un moment aniversar internațional, ziua internațională a femeii – 8 martie 2012, din perspectiva femeii rome atât din comunitățile tradiționale cât și în ansamblul acestora, prin organizarea unor dezbateri pe tema condiției femeii rome, în comunitățile din regiunea de vest.
De asemenea prin lansarea concursului de fotografie PHOTOVOICE, adresat tinerilor, copiilor și adolescenților romi, vom încerca să completăm o imagine cât mai apropiată de realitatea vieții sociale, familiale, sau școlare a acestora.

Informaţii suplimentare:

Telefon:0356/452982 Țarina Adriana
Asociaţia Pakiv România Responsabil Comunicare
Web: www.pakiv.ro Web: www.cispervest.webs.com
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
E-mail: cispervest@yahoo.com