fbpx

Deșeurile de echipamente frigorifice – periculoase pentru mediul înconjurator?

CE SUNT DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE FRIGORIFICE?
Această categorie de echipamente electronice cuprinde o gamă largă de tipuri de aparate, în funcție de destinația acestora și funcțiunile pe care le oferă utilizatorilor casnici sau din sectorul comercial.
Elementul comun care caracterizează aceste categorii de echipamente este capacitatea de a realiza transferul termic prin intermediul unui fluid care este denumit convențional AGENT FRIGORIFIC.

Delimitarea cadrului legislativ și tehnic care guvernează fluxul echipamentelor frigorifice s-a făcut pentru prima dată în anul 2002, odată cu Directiva 2002/96/EC, urmată apoi de Directiva 2012/19/EU. Cerințele acestor directive europene au fost transpuse în mare parte în legislația românească, începând cu anul 2005.
De asemenea, cerințele de calitate a operațiunilor de colectare, logistică și prelucrare la sfârșitul duratei de viață a acestor tipuri de deșeuri au fost stabilite în anul 2012, în baza SR EN 50574.
CE COMPONENTE PERICULOASE CONȚIN ECHIPAMENTELE FRIGORIFICE?
Urmărind evoluția cronologică a dezvoltării tehnologiei de producere a frigului, se poate observa faptul că, începând cu anul 1750, odată cu descoperirea primului compus chimic care realiza acest schimb de caldură – eterul, în acest tip de echipamente s-au utilizat diverși compuși chimici cu rol de agent frigorific: amoniac, dioxid de carbon, dioxid de sulf, clormetan, s.a.
Începând cu anul 1928, din cauza efectelor toxice dovedite pe care acești agenți frigorifici le aveau asupra utilizatorilor casnici ai echipamentelor frigorifice, industria producătoare a introdus un nou agent frigorific: CFC (clorfluorcarbon), un compus chimic care nu producea efecte asupra sănătății umane.
Abia în anul 1974 s-au descoperit efectele pe care această categorie de gaze, denumite generic FREONI, le are asupra deteriorării stratului de ozon.
Odată cu prima descoperire a unei găuri în stratul de ozon (1985) și a corelării efectelor CFC cu acest fenomen cu impact global, reacția internațională a fost concretizată prin Protocolul de la Montreal (1987), care a impus reducerea treptată a utilizării CFC, înlocuirea acestora cu alți compuși chimici (HCFC – hidroclorfluorcarbon). Eforturile internaționale în momentul de față sunt orientate spre eliminarea producerii și utilizării CFC și HCFC până în anul 2030.
Efectele asupra stratului de ozon ale acestor substanțe sunt exprimate conventional prin indicele GWP (Global Warming Potential), introdus pentru prima dată în literatura de specialitate în anul 2001, de către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), organism care funcționează sub egida Națiunilor Unite.

Așadar, se poate observa comparativ cu efectele dioxidului de carbon (CO2), dimensiunea efectelor pe care aceste gaze le au asupra deteriorării stratului de ozon.
Alături de aceste substanțe chimice, parte componentă a sistemului de schimb de caldură, în deșeurile de echipamente frigorifice sunt regăsite următoarele componente/substanțe chimice cu conținut periculos:
• ULEIURI HALOGENATE – provin din instalația de compresie și răcire a echipamentelor
• COMPONENTE CU MERCUR – pot fi conținute de întrerupătoarele montate pe capacele lăzilor frigorifice

• MATERIALE IZOLANTE CU CONȚINUT DE CFC – majoritatea echipamentelor frigorifice conțin un material izolator format din spumă poliuretanică (PUR) expandată. În procesul de obținere a acestui material pentru echipamentele vechi, expandarea s-a făcut cu gaze din categoria CFC.

• ALTE CATEGORII DE COMPONENTE/COMPUȘI CHIMICI: plăci cu circuite imprimate, lămpi, becuri, condensatori s.a.
CUM RECICLĂM ECHIPAMENTELE FRIGORIFICE ?
ECOTIC, prin intermediul rețelei de colectare de peste 500 de puncte de colectare (pe http://www.ecotic.ro/consumatori/puncte-colectare-DEEE găsiți cel mai aproape punct de colectare de dvs), asigură tratarea nepoluantă a acestei categorii de deșeuri, în cadrul singurei instalații de procesare din România, specializată pe acest flux, apartinând GREENWEEE INTERNATIONAL.
Procesul de tratare asigură cu prioritate DEPOLUAREA echipamentelor, desfășurată în DOUĂ ETAPE:
1 Prima etapă
• Extracția fluidelor din instalația de răcire: Uleiuri, agenți frigorifici (CFC/HCFC)
• Degazarea uleiului: extragerea compușilor halogenați (VFC; CFC)
• Îndepărtarea compresorului
• Îndepărtarea altor elemente cu conținut periculos: condensatori, plăci cu circuite imprimate, comutatoare cu mercur s.a.
• Îndepărtarea elementelor detașabile: rafturi, uși

2 A doua etapă – Tratarea /Depoluarea carcaselor echipamentelor frigorifice
• Sfărâmarea carcaselor echipamentelor frigorifice, într-o instalație de tip “shredder”, având ca rezultat:
1. Extragerea agenților de spumare (CFC) din izolația poliuretanică (PUR) a echipamentelor frigorifice
2. Separarea fracțiilor de material plastic, metale feroase, metale neferoase
3. Peletizarea spumei PUR depoluate

Din procesul de tratare/depoluare, rezultă următoarele categorii de substanțe/materiale, destinate reciclării/valorificării sau eliminării finale:
• Metale feroase: sunt reciclate în cadrul topitoriilor de metale, în vederea obținerii unor noi produse
• Materiale plastice: sunt supuse proceselor de reciclare prin repolimerizare, în vederea obținerii unor noi produse
• Spumă poliuretanică: odată extrase gazele de expandare (VFC/CFC), spuma este reciclată sau valorificată energetic, după caz.
• Agenți frigorifici: fluidele de răcire extrase din echipamentele frigorifice sunt supuse operațiunilor de eliminare
• Uleiuri: uleiurile degazate sunt destinate reciclării sau valorificării energetice, după caz.
Lecția de ecologie se încheie cu un sfat pentru cei care se gândesc să își schimbe echipamentele frigorifice: Reciclați DEEE atât pentru mediul înconjurător cât și pentru sănătatea voastră!

Pentru mai multe detalii, accesati http://www.ecotic.ro/arhiva-stiri/2014_mai_episodul3frigiderul