Cursuri de calificare gratuite pentru persoanele de etnie roma

28 noiembrie 2014

Beneficiarii proiectului vor putea participa la cursuri pentru una din următoarele calificări: Lucrator în structuri pentru construcții, Lucrător în comerț, Lucrător finisor în construcții, Frizer, Agent securitate, Agent curațenie, Lucrător în creșterea animalelor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător instalator de construcții, Confecționer asamblor articole textile sau Manichiurist – pedichiurist și vor beneficia și de o subvenție pentru susținerea participării la curs. De asemenea, 360 de persoane membrii ai familiilor susținători pentru persoane dependente, în special, persoane vârstnice, vor participa la cursuri de formare de tip competențe generale – competențe sociale și civice şi competenţe informatice.
Cu o durată de 18 luni, proiectul este implementat în parteneriat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA – filiala Teleorman, Asociația pentru promovare incluzivă INTEGRAT şi Asociaţia pentru dezvoltare integrată, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”.
Proiectul se derulează în trei regiuni de dezvoltare: Sud Muntenia, București Ilfov și Sud-Vest Oltenia.
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la formare și integrare/reintegrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii (630 romi și 360 de membrii ai familiilor susținători pentru persoane dependente), în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării și discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure șanse egale în integrarea pe piața muncii, prin oportunități de ocupare, servicii de sprijin și acompaniere și constientizarea actorilor de pe piata muncii și a comunității cu privire la abilitățile, drepturile și beneficiile sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piața muncii.
Proiectul „Mobilizare, acces și incluziune – MAI” se bazează și pe sprijinul voluntarilor implicați în derularea proiectului, oferind asistență echipei de implementare în activitățile de comunicare, informare, evaluare psiho-socială și consiliere.
Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, criterii de eligibilitate, modalitățile de înscriere la cursuri sau pentru a deveni voluntar în cadrul proiectului vizitați site-ul proiectului.

Contact:
Alexandra Ioana Petre
Expert informare și publicitate
Asociaţia pentru promovare incluzivă INTEGRAT
Tel.: 0745025556
[email protected]

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram