fbpx

Curs formare pentru formatori Managementul construcțiilor sustenabile pe toata durata lor

Sectorul construcțiilor din Europa cunoaște necesitatea de a reduce la minimum impactul ecologic, social și economic asupra sustenabilității. Există o recunoaștere tot mai mare că există o lipsă de cunoștințe în managementul construcțiilor sustenabile de-a lungul ciclului de viață a constructiei și o lipsă de apreciere a necesității unei abordări holistice.

In acest sens, șase organizații din șase țări europene (Marea Britanie, Romania, Cipru, Spania, Italia, Croatia) s-au întrunit pentru a pune in aplicare Whole Life Management of Sustainable Construction, proiect care este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul “Invățare pe tot parcursul vieții”, sub acțiunea Leonardo da Vinci- Transfer de Inovație.

Acest proiect urmărește să ofere, de-a lungul celor doi ani, un curs de formare specific pentru învățarea pe tot parcursul vieții în industria construcțiilor. Punctele cheie de învățare vor include dezvoltarea durabilă în construcții, evaluarea holistică a sustenabilității, achiziții durabile, inovare și standarde ale construcțiilor sustenabile.

Inițial, proiectul instruiește formatori din țările partenere să poată oferi acest curs de instruire în țările lor. Prima sesiune de formare pentru formatori a avut loc în Zagreb, Croația în perioada 5-8 martie 2013 în care modulul Sustainable development and construction a fost prezentat.

Următoarea sesiune de formare pentru formatorii din cadrul proiectului va avea loc tot în Zagreb, Croația în perioada 17-19 aprilie 2013 concentrându-se pe ultimele două module ale cursului: Integrated sustainability assessment și Sustainable procurement.

Mai multe informații despre proiect se pot găsi pe site-ul oficial al proiectului whole-life-construction[dot]eu