Curs de calificare pentru persoane fara loc din județul Sibiu

Combaterea șomajului și creșterea ratei de ocupare pe piața muncii

Participanții aparțin grupului țintă și provin din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, persoanelor aflate în agricultura de subzistență, persoanelor inactive, angajaților și managerilor din mediul rural. Prin participarea la acest program de formare, cursanții vor dobândi competențe legate de aplicarea normelor igienico-sanitare, ținuta vestimentară specifică, competențele și atribuțiile unei cameriste, planificarea activității, comunicarea interpersonală ș.a.

Prin proiect sunt furnizate gratuit și servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare. Experții proiectului acordă inclusiv asistență și consiliere pentru inițierea unei afaceri. Serviciile sunt asigurate la sediul beneficiarului și al partenerilor, la Centrul regional WORK I.T.! din județul Sibiu, dar și prin deplasarea specialiştilor proiectului în comunele din cele două regiuni de implementare.

Proiectul „WORK I.T.!“ are ca și scop combaterea șomajului și creșterea ratei de ocupare pe piața muncii pentru locuitorii din mediul rural. A demarat în data de 1 aprilie 2014 și are un buget total de 9.786.104 lei. Este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă“.

Informații suplimentare:

XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia
Telefon: 0258 806 026; fax: 0258 834 173