fbpx

Conferinta de lansare a proiectului WORK I T

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI
în data de 18 iunie 2014, ora 11.00, la Căminul Cultural din comuna Vețel, str. Mihai Eminescu, nr. 19A, județul Hunedoara.
Demersul S.C. XEROM SERVICE SRL are ca obiectiv general dezvoltarea resurselor umane și creșterea ocupării forței de muncă în mediul rural – prin valorificarea potențialului resurselor umane și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă – pentru un grup țintă de 750 de persoane (660 din regiunea Centru și 90 din regiunea Vest). Vorbim de 300 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 150 de persoane inactive, 100 persoane ocupate în agricultura de subzistență, 135 de șomeri ( 40 șomeri tineri, 40 șomeri de lungă durată și 55 șomeri orice categorie ) 20 manageri și 45 angajați din mediul rural.
Beneficiarii activităților proiectului vor primi de la experții proiectului un set de servicii integrate care vizează: informarea, consilierea și orientarea privind cariera, dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională, medierea în vederea creșterii ratei de ocupare, asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri în mediul rural. Toate au ca scop combaterea șomajului și creșterea ratei de ocupare pe piața muncii. Demersul are un grad mare de mobilitate, ceea ce prezintă un element semnificativ pentru extinderea atât calitativă cât și cantitativă a activităților la alte grupuri țintă.
Proiectul „WORK I.T.!“ se derulează printr-un parteneriat format din beneficiarul finanțării, S.C. XEROM SERVICE S.R.L., și S.C. INDUSTRIAL EURO STAR S.R.L. din Alba Iulia și S.C. Gami Clean S.R.L. Alba Iulia.
Evenimentul va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice locale și regionale, ai ONG-urilor, experți și reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor din proiect, mass media.
Proiectul „WORK I.T.!“ a demarat în 1 aprilie 2014 și se va finaliza în 30 septembrie 2015. Este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă“.

Informații suplimentare:
S.C. XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia
Telefon: 0258 806.027
Email: [email protected]
Persoană de contact:
Lucian Oprean
Manager proiect