Conferința de închidere a implementarii proiectului „Vreau sa fac practica ca sa devin inginer cautat” POSDRU 109 2 1 G 82454

Proiectul „Vreau să fac practică ca să devin inginer căutat” a fost cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 2.1: „Tranziția de la școală la viața activă”, și a fost implementat pe o perioadă de 18 luni, în perioada aprilie 2012 – septembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea de competențe și abilități practice pentru un număr de 200 de studenți prin optimizarea stagiilor de pregătire practică din domeniul “Ingineria Sistemelor-Automatică și Informatică Aplicată”(IS-AIA), în vederea îmbunătățirii inserției acestora piața muncii.

Grupul țintă vizat în implementarea proiectului a fost reprezentat de 200 de studenți din regiunea de dezvoltare București – Ilfov ce au avut ocazia de a-și dezvolta competențele și abilitățile practice prin participarea la stagii de pregătire practică optimizate din domeniul „Ingineria Sistemelor – Automatică și Informatică Aplicată” (IS-AIA) cu scopul îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii. Pentru participarea la stagiul de practică, fiecare student a primit subvenția de participare – în valoare de 1000 RON – și diploma de practică, iar cele mai bune de practică au fost premiate cu diplome de excelență și premii în valoare de 2200 RON/student. Evaluarea stagiului de practică și desemnarea celor mai bune lucrări a fost realizată de tutori, alături de echipa proiectului, în baza caietului de practică completat periodic de fiecare student.

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

• 1 bază de date cu întreprinderi din domeniul „Ingineria Sistemelor – Automatică și Informatică Aplicată;
• Peste 50 de acorduri de parteneriat încheiate cu întreprinderi pentru desfășurararea stagiilor de practică;
• Peste 50 de tutori participanți la stagiul de instruire privind pregătirea practică;
• 1 ghid de practică elaborat pentru a fi pus la dispoziţia studenţilor din grupul ţintă, şi nu numai;
• 500 de studenți informați prin campaniile de informare și promovare;

• 200 de studenţi selecţionaţi pentru efectuarea stagiilor de practică şi care au primit subvenţii în valoare de 1000 lei;
• 28 de premii de excelenţă în valoare de 2200 lei.

La eveniment sunt invitați sa participe studenții din departamentele de „Ingineria Sistemelor-Automatică și Informatică Aplicată” din cadrul Universității Tehnice de Construcții din Bucureși și din cadrul Universității Politehnica din București.

Despre inițiatorii proiectului

Universitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB) are experiență în derularea de proiecte interne și internaționale având tematici diferite în domeniul educațional și de cercetare. De asemenea, universitatea a semnat un acord de dublă diplomă cu o universitate europeană de prestigiu.

Universitatea Politehnica din București (UPB) asigură desfășurarea activităților didactice și de cercetare continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, în conformitate cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională, pregătind specialiști în diferite domenii tehnice.

Federația Junior Chamber International România (JCI România) este o organizație de tineri lideri, antreprenori și profesioniști, afiliată rețelei mondiale Junior Chamber International, care numără peste 200.000 de membri în 120 de țări. Organizația activează în România din 2002, timp în care reprezentarea sa regională s-a extins în 16 orașe, prin intermediul celor peste 150 de membri ce activează în arii ca: business, comunitate, dezvoltare personală și internaționalism.