fbpx

Conferinta de incheiere a proiectului quot;Practica competitiva pentru viitor in domeniul Stiintelor Juridice quot;

Universitatea Româno-Americană organizează în data de 29 octombrie, ora 10:00, în Sala de Protocol a Universității Româno-Americane, conferinţa de încheiere a proiectului „Practică competitivă pentru viitor în domeniul Științelor Juridice.”

Prin intermediul proiectului un număr de 355 studenți au beneficiat de asistență de specialitate în vederea dobândirii și menținerii aptitudinilor și competențelor profesionale necesare accesului pe piața muncii în cadrul unor profesii din domeniul juridic.

Corelarea sistemului de educație cu oportunitățile și dinamica actuală a pieței muncii sprijină tranziția de la școală la viață activă și oferă șanse sporite de integrare pe piața muncii pentru tinerii viitori absolvenți, aducând astfel o contribuție importantă la creșterea relevanței educației universitare în raport cu piața muncii și, implicit, la asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă a 1.650.000 de persoane, în conformitate cu dezideratele obiectivului general POSDRU.

Evenimentul de față propune o dezbatere cu tema “Competențe practice vs abilități în pregătirea viitorilor absolvenți de studii juridice în tranziția de la școală la viața activă.”

Proiectul „Practică competitivă pentru viitor în domeniul Științelor Juridice”, este derulat de către Universitate Româno – Americană, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu din București si este proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”,Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la o viaţa activă” Contract POSDRU/161/2.1/G/ 139724, perioada de implementare mai 2014 – octombrie 2015 .

Pentru detalii și informații suplimentare, vă puteți adresa dnei Ioana Panțu – Responsabil eveniment URA, tel. 0722 207 927 e-mail: [email protected].com .