fbpx

Conferina Nationala de inchidere a proiectului “Instruirea in societatea cunoasterii

In cadrul proiectului au fost instruiti 3.011 de profesori formatori, la nivelul intregii tari, in vederea dezvoltarii capitalului uman din invatamantul preuniversitar si cresterii competitivitatii cadrelor didactice. Profesorii care au participat la acest program au obtinut la finalul instruirii un certificat care atesta statutul de formator.
Un studiu de impact efectuat in cadrul proiectului, asupra unui numar de 470 de cadre didactice din grupul tinta, releva faptul ca dupa absolvirea cursului, 77% dintre respondenti utilizeaza diferit tehnologia in procesul educational. Abordarea unor activitati de invatare cu caracter transdisciplinar; dezvoltarea competentelor de proiectare didactica; utilizarea tehnicilor de predare diferentiata; cresterea motivatiei pentru invatare; progresul scolar al elevilor; dezvoltarea tehnicilor de evaluare; eficientizarea comunicarii; dezvoltare personala si obtinerea de credite profesionale sunt doar o parte dintre schimbarile aduse in procesul educational de acest proiect.
Inovativitatea proiectului consta si in implementarea activitatii „Dezvoltarea, actualizarea si administrarea instrumentelor informatice pentru monitorizarea si controlul programului de formare continua” ce s-a axat pe dezvoltarea unor aplicatii software prin care se poate interoga baza de date a profesorilor absolventi, se pot obtine rapoarte cu privire la cursul sustinut de fiecare profesor, perioada de derulare a formarii, furnizorul programului de formare continua, precum si numarul de credite corespunzator atestatelor profesionale obtinute. Aceste informatii pot fi accesate cu usurinta prin intermediul unui card electronic achizitionat in cadrul proiectului.
In cadrul Conferintei Nationale au fost prezentate obiectivele proiectului, activitatile desfasurate, rezultatele obtinute, indicatorii atinsi, echipa de implementare, şi au fost organizate ateliere de discutii pe teme precum strategiile de evaluare utilizate in procesul psiho-pedagogic sau diseminarea rezultatelor psiho-pedagogice ale programului de formare continua.
Proiectul “Instruirea in societatea cunoasterii” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si este derulat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in parteneriat cu SIVECO Romania. Proiectul reprezinta un succes pentru sistemul educational din Romania, ajutand la cresterea calitatii personalului didactic si adoptarea tehnologiei in procesul educational, avand ca beneficiari indirecti sute de mii de elevi anual, ce isi pot crea un viitor mai bun, prin educatie.