fbpx

COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea celui de al doilea program de formare profesionala de calificare în meseria de Agent de securitate

Asociația pentru Formare Profesională Continuă și Protecția Patrimoniului-FPCPP, in calitate de Partener 2 în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/154638 „Alături de tine schimbăm piața muncii – măsuri active de ocupare a șomerilor din mediul rural”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” implementat de Asociația Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei in calitate de beneficiar, S.C GREEN TEAM ACTUAL S.R.L – Partener 1, și SC EVENT CARE SRL – Partener 3, anunță începerea unei noi serii de cursuri de calificare.
Cel de-al doilea program de formare profesională de calificare în meseria de Agent de securitate se va lansa luni 31 august la Buzău. Cursul se desfășoară pe o perioadă de aproximativ 12 săptămâni, cursanții beneficiind atât de pregătire teoretica cât și practică la obiective de pază.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității de ocupare a 225 de șomeri și șomeri de lungă durată din mediul rural Regiunile Sud Est și Nord Est prin asigurarea de programe integrate ( servicii de informare, consiliere și orientare profesională, mediere în muncă – facilitarea accesului pe piața muncii, programe de formare profesională – cursuri de calificare în meseriile de Agent de securitate, Confecționer asamblor articole din textile și Lucrător în comerț, acordarea de asistență în domeniul dezvoltării competențelor antreprenoriale).
Proiectul se adresează șomerilor și șomerilor de lungă durată din mediul rural domiciliați în Regiunile Sud Est și Nord Est, cu precădere județele Buzău, Bacău, Piatra Neamț, Galați, Vaslui.

Pentru mai multe informații/detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] sau la nr. de tel. 0372 726.427; 031/ 107.22.02; 0723504732
Persoane de contact: Laura Tita – manager proiect; Ramona Popa –coordonator comunicare si informare; Pitul Crristina – coordonator regional P1, Constantin Popoiu – coordonator regional P2.