Comunicat de Presa privind invitatația de participare la concursul organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea

25 august 2015

Proiectul ”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” își propune dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu furnizate şi creşterii nivelului de competenţă profesională a absolvenţilor acestor programe, în conformitate cu nevoile angajatorilor.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și adaptarea a 11 programe de studii de licență și masterat în concordanță cu CNCIS și nevoile pieței muncii, consolidarea capacității a 3 universități de a furniza calificări relevante pentru studenți în vederea creșterii angajabilității și îmbunătățirea instrumentelor și metodologiilor universitare pentru extinderea oportunităților de învățare și promovarea în învățământul superior.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este atins prin proiectarea și coordonarea Platformei comune „Învățare centrată pe student”, activitate ce urmărește încurajarea unei dezbateri privind relevanța disciplinelor din planul de învățământ, rolul modulelor de curs în formarea competențelor, optimizarea curriculumului universitar etc. care să se finalizeze prin (A.6.1.) constituirea a 3 Proiecte – pilot „Instruire START – UP Egal”.

În vederea promovării celor mai bune proiecte-pilot, la nivelul fiecărui centru universitar cu calitatea de partener în proiect, se lansează Concursul on-line interregional „Student competent pentru piața muncii!”.

Prin intermediul concursului „Student competent pentru piața muncii!” se dorește stimularea gasirii celor mai bune metode și soluții pentru promovarea învățării centrate pe student în vederea integrării acestuia pe piața muncii.

Conditiile de participare la acest concurs sunt:
- calitatea de membru al unuia dintre grupurile țintă al proiectului ”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” probată de responsabilii coordonatori de implementare ai fiecărui (lider) partener în proiect, la solicitarea ETL Responsabil cu Informarea și Publicitatea.
- înscrierea la adresa de e-mail [email protected], cu un mersaj cu textul: ”Solicit inscrierea la concursul On-lin interregional „Student competent pentru piata muncii!”
- semnarea mesajului cu numele și prenumele și centrul universitar în cadrul căruia figurează cu calitatea de membru al grupului țintă din cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/133630
- atașarea unei lucrări care să se intituleze „Proiect-pilot START_UP Egal”, până la data de 20.09.2015
- solicitarea postării acesteia pe site-ul proiectului, de către ETL Responsabil cu Informarea și Publicitatea în cadrul proiectului.
- abordarea fiecărui punct al tematicii propuse.
!!! Nu pot participa la concurs membrii ai GT care au și calitatea de membru al echipei de management sau de implementare a proiectului!!!

Tematica propusa este:
- Profilul studentului competent capabil să răspundă nevoilor pieței muncii
- Competențele cheie și viitorul profesional
- Universitatea și furnizarea curiculumului optim
- Universitatea și constrângerile de ordin social și material
- Provocările pieței muncii la nivel național și internațional
Structura lucrarii „Proiect-pilot START-UP Egal”:
- un document original de maximum 2000 de cuvinte. Acesta poate conține și imagini.
- organizat sub forma unei propuneri de proiect.
- este important să abordeze atât tematica concursului cât și să răspundă preocupărilor lansate în cadrul forumului proiectului în vederea oferirii de metode și soluții pentru promovarea învățării centrate pe student în vederea integrării acestuia pe piața muncii.

Metodologia de selectie:
- primele 5 proiecte care au obținut numărul cel mai mare de voturi și comentarii on-line vor fi declarate câștigătoare.

Premiere:
- vor fi premiate 5 proiecte, fiecare cu câte 400 de lei
- acestea vor fi înmânate de reprezentanții ”Fundației Solidaritate și Speranță”-partenerul 3 în proiect, în cadrul Conferinței de închidere a proiectului.

Va asteptăm să vă înscrieți lucrările și vă urăm mult succes în demersul dvs. pentru a caștiga unul dintre cele 5 premii!

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram