COMUNICAT DE PRESĂ Prelungirea măsurilor de finanțare M2.1 și M2.3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Stejarul 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Prelungirea măsurilor de finanțare M2.1 și M2.3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Stejarul

2014-2020

Asociația GAL Stejarul,  autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță prelungirea apelurilor de selecție  în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile:

Măsura Sesiunea/

Apelul

Perioada sesiunii de depunere Valoarea maximă nerambursabilă/ proiect (euro) Alocare indicativă

sesiune(euro)

Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M2.1 – Modernizare ferme de semi-subzistență Nr. 3 Apel 2 13.03.2019 – 18.04.2019 30.000 30.000 60.000
M2.3 – Reînnoirea generației de fermieri Nr. 3 Apel 2 40.000/50.000 50.000 50.000

Data lansării apelului de selecție: 13.03.2019                                                                                                

Data limită primire a proiectelor: 18.04.2019, ora 14:00.

Proiectele se depun la sediul GAL Stejarul din incinta Primăriei Sinești, sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul www.galstejarul.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0736688852, e-mail: gal.stejarul@yahoo.com, adresa: sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași.