fbpx

Comunicat de presa Lansare proiect pentru prevenirea și corectarea parasirii timpurii a școlii Regiunea Sud Muntenia și Nord Est

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA, filiala Teleorman a organizat în data de 30 iunie 2014, ora 12°°, conferința de lansare a proiectului „Copiii romi se întorc la școală – prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță” la sediul de implementare a proiectului din strada Independeței nr. 48, Alexandria, județul Teleorman.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA, filiala Teleorman în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației „Holt România – Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii” și Fundația „Echosoc” – Filiala Bîrnova.
În cadrul conferinței s-au prezentat obiectivele specifice, activitățile proiectului și rezultatele preconizate în urma implementării proiectului și importanța implementării unui astfel de proiect în contextul social actual. La conferința au fost invitați să participe, alături de reprezentanți ai partenerilor în proiect, reprezentanţi mass-media, specialişti din instituțiile publice publice şi private care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii și corectării părăsirii timpurii a școlii.

Obiectivul general proiectului este creșterea nivelului de participare la educație în rândul persoanelor tinere, de etnie romă, din mediul rural, din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Nord-Est.
Activitățile principale prin care se va realiza acest obiectiv:
 Dezvoltarea și furnizarea programelor de educație remedială de tipul „A doua șansă” pentru învățământul primar.
 Dezvoltarea și furnizarea serviciilor integrate de consiliere și asistență educațională pentru educatori, părinți și copii preșcolari din mediul rural, de etnie romă sau ne-romă, cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, prin organizarea programelor „Educație parentală” și „Grădinița de familie”.
Grupul țintă vizat este reprezentat de persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii, părinți/tutori ai preșcolarilor și preşcolari. Grupul țintă este format din următoarele categorii de beneficiari:
• 364 de persoane de etnie roma, din mediul rural, care urmează și finalizează ciclul primar de învățământ în programul „A doua șansă” pentru învățământul primar;
• 13 de educatori perfecționați în vederea susținerii cursurilor de tip „Educație parentală” și a activităților de tip „Grădinița de familie”;
• 156 de părinți care urmează și finalizează cursuri de „Educație parentală” și iau parte la activități de tip „Gradinița de familie”;
• 156 de copii preșcolari care iau parte la activități de tip „Gradinița de familie”.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:
Telelon: +40247/421260 sau 0751516020
Fax: +40247/311726
E-mail: office@catalactica.org.ro