fbpx

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea până la data de 26.11.2021 a apelului de selecție nr.1, sesiunea nr.4, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020. Apelul a fost deschis inițial în perioada 05.10.2021 – 05.11.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea până la data de 26.11.2021 a Apelului de selecție nr.1, Sesiunea nr.4, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020. Apelul a fost deschis inițial pentru perioada 05.10.2021 – 05.11.2021.

Sesiunea nr. 4, Apelul de Selecție nr. 1/M6

Data lansării apelului de selecție: 05.10.2021                                                                       

Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2021                                                                                  

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

Termenul limită de primire a proiectelor: 26.11.2021, ora 14:00.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 248.900,00  euro.Fondurile disponibile pentru Măsura 6 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” sunt de 248.900,00 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centrul After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.