Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 17.06.2019 – 28.06.2019 a apelului de selecție nr.2, sesiunea nr.3, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1 – Formare profesională și informare din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 17.06.2019 – 28.06.2019 a apelului de selecție nr. 2, sesiunea nr.3, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1 – Formare profesională și informare din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr. 3, Apelul de Selecție nr. 2, M1;

Data lansării apelului de selecție: 17.06.2019;

Data limită de depunere a proiectelor: 28.06.2019 ;
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 28.06.2019, ora 14:00 Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 1 „Formare profesională și informare” sunt de 13.929,20 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 13.929,20 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Beneficiari eligibili (direcți):
  • Entități publice: Instituții de învățământ (licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar);
  • Entități private – persoane juridice care activează în domeniul formării profesionale;
  • Universități cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară;
  • Entități publice și/sau private care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative și/sau diseminare.

Beneficiari indirecți (finali):

  • persoane adulte care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL “SIRET-MOLDOVA”.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: contact@galsiretmoldova.ro , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.