ANUNT PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE – MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES JUDEȚUL ARGES”

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Curtea de Arges, cu sediul în județul Arges, Municipiul Curtea de Arges, Bd-ul Basarabilor, nr. 99, deruleaza, incepand cu data de 28.10.2013, proiectul „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE – MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, JUDETUL ARGES”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie.
Valoarea totala a proiectului este de 20.197.499,20 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 16.250.593,97 lei.
Proiectul se implementeaza in Municipiul Curtea de Arges pe o durata de 21 luni.
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea productivitatii și competitivitatii economice la nivel local si regional, ca urmare a diversificarii tehnologiei de producere a energiei electrice si valorificarea resurselor energetice regenerabile.
Obiective specifice:
1. Utilizarea energiei solare in vederea cogenerarii a 754 MWh/an energie electrica pentru consumul propriu unitatii administrativ teritoriale a Municipiului Curtea de Arges;
2. Reducerea net anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu aproximativ 325 tone CO2, echivalent cu 59 automobile si camioane usoare neutilizate, ca urmare a implementarii proiectului;
3. Incurajarea utilizarii surselor de energie regenerabila pentru reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara, protectia mediului, implicarea activa a mediului de afaceri din zona de implementare a proiectului in vederea cresterii eficientei energetice, ca urmare a exemplului de bune practici oferit prin implementarea proiectului.