Anunt pierdere acte

Fotescu Carmen posesoare al actului de identitate CI seria RX nr. 613358, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 06.11.2014, CNP 2800814410188, în calitate de asociat unic si administrator al societatii CALL CENTER SOLUTIONS SRL înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/1013/25.06.2020,  cod unic de înregistrare (CIF) 42681250, declar pierdute urmatoare acte emise de ORC PRAHOVA aferente societatii CALL CENTER SOLUTIONS SRL:
– Certificat de inregistrate nr. 4089886 din 25.06.2020
– Certificat constatator din 26.06.2020
– Rezolutia de infiintare nr. 10364 din 25.06.2020