ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR1/2019 MASURA M2.1/2A MODERNIZAREA EXPLOATATILOR AGRICOLE SI POMICOLE

Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

Data lansării apelului de selecție: 17.07.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 2.1 /2A – ”Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

Beneficiari eligibili: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 2.1/2A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României.

Fondul disponibil pentru măsură: 200.000 Euro Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 200.000 Euro Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 100.000 Euro/ proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi 70% pentru tinerii fermieri care sunt instalati cu maxim 5 ani anterior cererii de sprijin sau investitiilor in zone care se conforunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305 /2013.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 17.08.2019, ora 17:00.

Depunerea proiectelor este continua, pana la sfarsitul sesiunii de depunere , sau pana la atingerea sumei de 110% din fondurile disponibile pentru aceasta masura.

 

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura 2.1 /2A – ”Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole” și în Apelul de selecție 2.1 /2A – varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibile la sediul GAL în versiune pesuport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Sacu, nr.47, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.