ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR 2/2019 MASURA 6.5/6B GAL TARA GUGULANILOR

APEL DE SELECȚIE NR. 2/ 2019

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor

Anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente

Măsurii 6.5 /6B – ”Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

 

Data lansării apelului de selecție: 14.05.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.5/6B – ” Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate”

Beneficiari eligibili:

  • Comune;
  • Asociații și fundații;
  • Grădinițe particulare.
  • Unitati de cult
  • GAL Ţara Gugulanilor, în cazul în care în urma primului apel de selecție nu există solicitant.

 

Fondul disponibil pentru măsură: 40.187 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: 30.187 Euro /proiect.

Conform specificațiilor din fișa tehnică a Măsurii 6.5/6B din SDL aprobată de MADR, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 30.187 euro/proiect.

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații nonguvernamentale, iar în cazul beneficiarilor privați intensitatea sprijinului este de 90%. În cazul în care participarea la program este asigurată în mod gratuit, intensitatea sprijinului este de 100% și pentru această categorie.

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului în funcţie de caracterul investiţiei va fi stabilită astfel:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 13.06.2019, ora 17:00, sau pana la atingerea pragului de 110% a valorii proiectelor depuse din suma alocata, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

 

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405, com. Glimboca, Jud. Caras-Severin. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 6.5 /6B – ” Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate” și în Apelul de selecție M6.5/6B- varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Țara Gugulanilor sunt disponibile la sediul GAL în versiune pesuport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

 

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Glimboca, nr.405, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.