ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR 1/2019 MASURA 6.6/ 6B – ” Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor

anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente

Măsurii 6.6/ 6B – ” Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

 

Data lansării apelului de selecție: 15.04.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.6/ 6B – ”Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)”

Beneficiari eligibili:

  • Comune;
  • Asociații și fundații;
  • GAL Ţara Gugulanilor- în situația în care în urma lansării unui apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației în vigoare.

Fondul disponibil pentru măsură: 15.000,00 Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 15.000,00 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 15.000,00 Euro/proiect.

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații nonguvernamentale pentru investitii negeneratoare de venit, iar în cazul  investitiilor generatoare de venit intensitatea sprijinului este de 90%.

 

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 15.05.2019, ora 17:00.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura ”Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)” M6.6/ 6B și în Apelul de selecție M6.6/ 6B – varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibile la sediul GAL în versiune pesuport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Glimboca, nr.405, județulCaraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.