ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR 1/2019 MASURA 6.2/6A – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor

anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente

Măsurii 6.2/6A – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

Data lansării apelului de selecție: 04.03.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: M6.2/6A – ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
  • Persoanele fizice autorizate – fermieri sau membri unei gospodarii agricole care isi propun activitati neagricole.
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou-înființate (start-ups) din spațiul rural.

Fondul disponibil pentru măsură: 480.000,00 Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 91.623,19 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 91.623,19 euro/proiect.

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil poate fi de 90%, in urmatoarele cazuri:

  • Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism
  • Pentru fermierii/membri gospodariei Agricole/ intreprinderi existente care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole

 

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este: 02.04.2019, ora 17:00.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

 

 

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura și în Apelul de selecție M 6.2/6A – varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Glimboca, nr.405, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.