ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR 1/2019 MASURA 2.2/2A – ”Ferme mici si mijlocii”

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2019

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor

anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente

Măsurii 2.2/2A – ”Ferme mici si mijlocii”

 

Data lansării apelului de selecție: 04.03.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 2.2/2A – ”Ferme mici si mijlocii”

Beneficiari eligibili:

  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are si calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanţare.

Fondul disponibil pentru măsură: 75.000 Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 75.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 15.000 euro/proiect.

Sprijinul pentru fermele mici si mijlocii se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 02.04.2019, ora 17:00, sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 110% din suma alocata, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprins în Ghidul solicitantului pentru măsura ”Ferme mici si mijlocii”– M2.2/2A elaborat de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibil la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Glimboca, nr.405, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.