ACTUALIZARE DOCUMENTATIE CONTROL INTERN – CONFORM OSGG 400 2015 IN ENTITATILE PUBLICE

EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII SCM, în conf. cu OSGG nr.400/2015

– Analiza celor 16 standarde de control intern ale SCM
– Modul de elaborare a documentelor este următorul:
– Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării SCM, semestrială, până la data de 25.07.2015, conform Anexei 3, Capitolul I;
– Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.1;
– Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, la sfârșitul anului, conform Anexei 4.2.;
– Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării anuală,conform Anexei 3, Capitolul II;
– Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, la data de 31.12.2015, conform Anexei 4.3, care conține 7 declarații;

MANAGEMENTUL RISCURILOR – notiuni si concepte acoperite
Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc
Strategiile de risc: acceptarea sau tolerarea şi cultura adversă riscurilor / toleranţa la risc, monitorizarea permanenta a riscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuarea riscurilor prin stabilirea măsurilor de control şi a persoanelor responsabile cu implementarea
Aspecte generale privind organizarea şi gestionarea managementului riscurilor la nivelul entităţilor
Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza şi raportarea riscurilor
Registrul de riscuri, stabilirea structurii acestuia şi a modului de completare –
Abordarea managementului riscurilor la nivelul întregii organizaţii (ERM)
Metodologia de elaborare si actualizare a Registrului riscurilor:
– constituirea Echipei de gestionare a riscurilor (EGR)
– organizarea şi funcţionarea EGR
– elaborarea documentelor privind gestionarea riscurilor şi arhivarea acestora
– monitorizarea și raportarea performanței
Procedura de elaborare şi actualizare a Registrului riscurilor
Contextul organizatoric