fbpx

ACCES – Calificat pentru o meserie dar și pentru viața

183 de persoane (manageri, persoane angajate a administrației publice locale, persoane angajate a Centrelor de Incluziune Socială, persoane din cadrul organizațiilor societății civile, voluntari și persoane angajate a agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare) din Regiunile București-Ilfov și Nord-Est participă în perioada martie – iunie 2015 la cursurile de perfecționare/specializare derulate în cadrul proiectului, respectiv la cursurile de Mediator social și Facilitator de dezvoltare comunitară.
Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectiva socială, se implică în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunități defavorizate, în scopul ameliorării situației sociale a acestora și al facilitării relațiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate. Mediatorul social adoptă atitudini profesionale în situații ambigue, știe cum să intervină pentru a aplana conflicte, pentru a facilita comunicarea între părți, asigurând totodată păstrarea respectului și neutralității față de toți cei implicați.
Facilitatorul de dezvoltare comunitară este asimilat specialiştilor în asistenţă socială, care iniţiază, facilitează, administrează, oferă asistenţă pentru implementarea unor programe de intervenţie şi asistenţă socială, servicii comunitare, oferă consultanţă de specialitate clienţilor pentru rezolvarea unor probleme personale. În general, activitatea de facilitare comunitară este asociată cu aceea a consultanţilor, experţilor şi a formatorilor, care, folosindu-şi aptitudinile de a lucra cu oamenii, individual şi în echipe, ajută la îndeplinirea mai uşoară a sarcinilor care trebuie realizate şi duse cu succes până la sfârşit, într-o comunitate.
Proiectul ACCES – Asistență pentru Calificare, Competențe, Educație și Speranță pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile – POSDRU/165/6.2/S/139730 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”, este implementat de S.C. Technical Traning S.R.L. în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Techniki Ekpedeftiki S.A. din Grecia și se derulează în perioada 12 mai 2014 – 11 noiembrie 2015 în Regiunile Nord-Est și București – Ilfov.
Grupul țintă căruia i se adresează acest proiect este format din 900 de persoane, dintre care 720 sunt persoane vulnerabile (160 persoane alte grupuri vulnerabile, 140 persoane provenite din familii cu peste 2 copii, 20 persoane din familii monoparentale, 220 femei, 36 persoane cu dizabilități, 108 persoane de etnie romă, 36 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) și 180 sunt persoane care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile.
Proiectul ACCES – Asistență pentru Calificare, Competențe, Educație și Speranță pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile – POSDRU/165/6.2/S/139730, se înscrie pe Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și are valoarea totală de 10.429.100 lei dintre care 9.907.645 lei finanțare nerambursabilă.