A început Școala de Business pentru elevii de liceu

25 de elevi din 5 licee ieșene sunt pregătiți pentru a-și deschide propria afacere, în cadrul proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine”, proiect organizat de Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții” și finanțat de Primăria Municipiului Iași

Vineri și sâmbătă, 21 – 22 octombrie 2016, s-au desfășurat primele sesiuni de formare antreprenorială, dedicate elevilor din cinci licee ieșene, partenere în cadrul proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine”. Activitățile, desfășurate sub titulatura ”Școala de Business”, au creat diferite situații de învățare teoretică și practică, ajutându-i pe elevi să își dezvolte spiritul și deprinderile antreprenoriale.
Temele abordate în cadrul celor două sesiuni au fost: Pasi în demararea unei afaceri; Structura unui plan de afaceri; Aspecte esențiale la începutul unei afaceri: resursele financiare și sursele de finanțare. Printr-o serie de metode de educație non-formală și ateliere, elevii au învățat practic cum să întocmească un plan de afaceri și să își seteze obiective realiste pentru dezvoltarea unei afaceri proprii.
Participanți la sesiunile Școlii de Business au fost grupuri de câte 5 elevi, însoțiți de un profesor coordonator, de la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași, Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași și Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, licee partenere în cadrul proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine”.
Școala de Business va continua cu alte patru ateliere practice și sesiuni de informare și pregătire a elevilor, pe 28 – 29 octombrie și 4 – 5 noiembrie. Aceștia vor schița un plan de afaceri pentru 3 oportunități de afacere: Afaceri dulci: patisserie, cofetărie / Artizanat/ Handmade. Elevii vor beneficia și de vizite de documentare și întâlniri cu antreprenori locali și reprezentanți ai autorităților locale.

Despre proiectul ”Tinerii de azi, liderii de mâine”
Proiectul ”Tinerii de azi, Liderii de mâine” și-a propus să creeze diferite situații de învățare într-un cadru protejat, dar și în cadru real prin organizarea unor activități care să-i provoace pe tineri și să-i motiveze în vederea dobândirii deprinderilor antreprenoriale. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, în 3 etape distincte, începând cu data de 8 august 2016. În fiecare etapă vor exista 5 parteneri – 5 instituții de învățământ preuniversitar din Iași.

Despre Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții”
Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții” este o organizație non-guvernamentală, cu scopul de a crea si iniția programe, acțiuni și servicii pentru a promova dreptul la viață al persoanelor, grupurilor și comunităților aflate temporar în criză, care întâmpină dificultăți în funcționarea și integrarea socială. Printre principalele activități se numără dezvoltarea de programe pentru educație și integrare socială a persoanelor defavorizate.

Proiect co-finanțat din bugetul Primăriei Municipiului Iași prin mecanismul de finanțări nerambursabile, comform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general.